โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2015

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา รร.วัดดิสานุการาม

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2558 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ สวป.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์(ตชส.)และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.พลับพลาไชย 1 ร่วมขบวนแห่เทียนเจ้าพรรษา ของคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดดิสานุการาม โดยขบวนแห่เริ่มจากถนนดิสมาร์ค - ถนนยุคคล 2 - ถนนเฉลิมเขต 2 -วงเวียนสวนมะลิ-ตรอกราชสี-ถนนวรจักร- ย้อนกลับเข้า รร.วัดดิสานุการาม

โครงการศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม รุ่นที่ 4

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 เวลา 08.45 น. พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.อ.กิติภูมิ เอกสิงหชัย พงส.ผู้ทรงคุณวุฒิ(หน.งานสอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.ท.ปรมะ ร่วมสุข รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.ท.สำเริง ส่งเสียง รอง ผกก.จร.สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายของ สน.พลับพลาไชย 1 และคณะ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1 จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันอาชญากรรม รุ่นที่ 4 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมของ ร.ร.เทพศิรินทร์ และ รร.สายปัญญา จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ให้ทุก สน.จัดทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุก สน.เป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน และสร้างความร่วมมือระหว่าง นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า

เยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์โครงการสถานีประชาชน

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2558 เวลา 15.30 -17.30 น. พ.ต.ท.ยงยุทธ รักสัตย์ สวป.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ตชส.สน.พลับพลาไชย 1 ออกเยี่ยมเยียนประชาชน ชุมชนศูนย์การค้าวรจักร ตามโครงการสถานีประชาชน (people's station) บก.น.6 พร้อมแนะนำการใช้งานแอพลิเคชั่น Police I Lert U แก่ชาวชุมชน

นักศึกษา บพส. ลงพื้นที่ศึกษาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2558 เวลา 20.00-23.00 น. พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ สวป.สน.พลับพลาไชย 1 ร.ต.อ.มงคลวัตร ไตรฟื้น รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.พลับพลาไชย 1 นำคณะนักศึกษาจาก รร.นรต. หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)  รุ่นที่ 3 จำนวน 20 คนลงพื้นที่เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.พลับพลาไชย 1  โดยได้ร่วมตรวจเยี่ยมเยียนประชาชนในชุมชนมัสยิดมหานาค, ชุมชนศูนย์การค้าวรจักร, การตรวจตราป้องกันเหตุของสายตรวจตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่าง ๆ และการตั้งจุดตรวจป้องกันเหตุ บริเวณ ถ.หลวงตัด ถ.มังกร

ฝ่ายป้องกันปราบปรามประชุมร้านขายยาในพื้นที่

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 10.30-11.10 น. พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1 ชี้แจงการป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด ในกลุ่มเยาวชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ กทม. ให้กับร้านขายยาในพื้นที่ สน.พลับพลาไชย 1 ณ ห้องประชุมชัยจินดา พร้อมทั้งแนะนำ แอพลิเคชั่น :Police I lert U

ประชุมขับเคลื่อนและจัดตั้งสถานีประชาชนศูนย์การค้าวรจักร

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 09.30-10.30 น. พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สน.พลับพลาไชย1 และกต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเขตป้อมปราบฯ, ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.1 พัน.1 รอ. พร้อมแกนนำประชาชนย่านศูนย์การค้าวรจักร ร่วม ว.28 การดำเนินการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและจัดตั้งสถานีประชาชนศูนย์การค้าวรจักร (Worachak Trade Center People's Station) ขึ้น ณ ห้องประชุม  ศปก.สน.พลับพลาไชย 1

ตชส.พลับพลา เยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการสถานีประชาชน (PEOPLE’S STATION)

รูปภาพ
วันนี้(8 ก.ค.2558)เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ สวป.สน.พลับพลาไชย 1, ร.ต.ท.นิยม ไชยธงรัตน์ รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์(ตชส.)สน.พลับพลาไชย 1 ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชน ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร ตามโครงการสถานีประชาชน (PEOPLE’S STATION) ของ บก.น.6 และ สน.พลับพลาไชย 1 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนและตำรวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน

ครู D.A.R.E. สน.พลับพลาไชย 1 ให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียน รร.วัดพลับพลาชัย

รูปภาพ
วันนี้ (8 ก.ค. 2558 )เวลา 11.00 น. ด.ต.มงคล วิเทหะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 ทำหน้าที่ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์(ตชส.)ได้แนะนำให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ในโครงการครู D.A.R.E. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนของชาติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจและชุมชมในพื้นที่

หลักสูตร บพส.โรงเรียนนายร้อยตำรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานฝ่ายป้องกันปราบปราม

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2558 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1, พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ สวป.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์(ตชส.) แนะนำแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม และนำศึกษาสภาพพื้นที่รับผิดชอบของ สน.พลับพลาไชย 1 ให้กับนักศึกษาจาก รร.นรต. หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 3