โพสต์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รูปภาพ
🎥🎥 วันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์  ผกก.สน.พลับพลาไชย1 , พ.ต.ท.ทัศพล สุขไปพบูลย์  รอง ผกก.ป. สน.พลับพลาไชย 1 ,พ.ต.ท.อลงกรณ์   คลังเงิน รอง ผกก.สส.สน.ฯ,พ.ต.ท.ยุทธพงษ์   ผดุงรัตน์ รอง ผกก.จร.สน.ฯ , พ.ต.ท.สมพงษ์  ธุลารัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน)สน.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจพลับพลาไชย 1,2 ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563  ณ บริเวณ ชั้น 4 สน. พลับพลาไชย


สน.พลับพลาไชย 1 เดินรณรงค์ ลดฝุ่น แจกหน้ากากกันฝุ่น !!

รูปภาพ
เมื่อเวลา 16:30 น.วันที่ 26 มกราคม 2563 
พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์ ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจใน สน.พลับพลาไชย 1 ได้ออกเดินรณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด อาจถึงขั้นเสียชีวิตหากไม่ป้องกัน ทั้งนี้ภายในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของทาง สน.พลับพลาไชย มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง และเป็นจุดที่สุมเสี่ยงต่อการได้รับมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 อาทิเช่น

☆ บริเวณด้านหน้า สน.พลับพลาไชย 1 – 2
☆ วัดคณิกาผล
☆ ศาลเจ้าไต้ฮงกง
☆ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
☆ วัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาส

โดยแต่ละสถานที่ส่วนใหญ่มักจะมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน แม้กระทั่งชาวจีนที่เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละสถานที่ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงฯ ทาง พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์ ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจของทาง สน.พลับพลาไชย 1 จึงได้ลงพื้นที่ในแต่ละจุดเพื่อให้ความรู้กับประชาชน เพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมด้วยแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

ทั้งนี้จากนโยบายของ ท่าน พลเอก ประยุทธ จันทรโ…

สน.พลับพลาไชย 1 ร่วมต้านอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

รูปภาพ
วันที่ 21 ม.ค.63 เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รอง ผบก.น.6-2
พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศนิ์ พลับพลา 1
พ.ต.ท.ทัศพล สุขไพบูลย์ พลับพลา 2
ข้าราชการตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1
คุณเปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธานคณะ กต.ตร.
คุณดุจษะนันทน์ฯ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1
ผู้ช่วยเขตป้อมปราบฯ รร.วัดคณิกาผล
ดับเพลิงสวนมะลิ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
อาสาสมัครตำรวจบ้าน
ร่วมเดินรณรงค์เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวในการเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1

รูปภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ๒๕๖๓ ------------------------------------------------ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๑


๑นายเปี่ยมเดช    ปินโฑละ ประธาน คณะ กต.ตร.๒นายวิโรจ        วงศ์ปัญญาชนคณะ กต.ตร.๓นายนภดล       นพเกล้าเกศกุลคณะ กต.ตร.๔นายเรืองกิจ      จึงทวีศิลป์คณะ กต.ตร.๕นายชูศักดิ์       ภาณุฐานพานิชคณะ กต.ตร.๖นางกัญฐรัตน์    ครุธแก้ว คณะ กต.ตร.๗นายวันชิด       ศิรสีห์คณะ กต.ตร.๘นางสาวเรไร     เอกวิริยะกิจคณะ กต.ตร.๙นายยุทธนา      ป่าไม้คณะ กต.ตร.๑๐นางสาววิมลนาถ  บัวแก้วคณะ กต.ตร.๑๑นายชูชาติ        เก้ากิตติ์คณะ กต.ตร.๑๒นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการคณะ กต.ตร.๑๓นายอานนท์     สุขสัตยานนท์ประธาน ที่ปรึกษา กต.ตร.๑๔นายกิตติพงษ์    เตรัตนชัยที่ปรึกษา กต.ตร.๑๕นายฉัตรชัย      คุณวิเศษพงษ์ที่ปรึกษา กต.ตร.๑๖นายธีรศักดิ์      ทัศนานุกุลกิจที่ปรึกษา กต.ตร.๑๗นายประโยชน์   ชัยวิริยานนท์ที่ปรึกษา กต.ตร.๑๘นายชัยวัฒน์     เหล่าวิเศษศรีที่ปรึกษา กต.ตร.๑๙นายสุรเดช       กรกิตติชัยที่ปรึกษา กต.ตร.๒๐นางดุจษะนันทน์   จักเดชไชยที่ปรึกษา กต.ตร.๒๑นางอโนมา       ภาณุวงศ์เมธีที่ปรึกษา กต.ตร.๒๒นาย…

กิจกรรมจิตอาสา

รูปภาพ
เมื่อ 7 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 มอบหมายให้ พ.ต.ท.พลจักร บุนนาค รอง ผกก.สส. และข้าราชการตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 จำนวน 15 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กับ สนง.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทหาร พลเรือน ณ บริเวณริมคูคลองข้างวัดเทพศิรินทร์

ผกก. สน พลับพลาไชย 1 เข้าเยี่ยมเยียนประธานกรรมการและคณะกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

รูปภาพ
เมื่อ16 พ.ค. 62 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปริญญา เอี่ยมกมล รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.ท.จักรี เคล้าศรี สวป.สน.พลับพลาไชย 1 และ ร.ต.อ. ชาติธนู นวลพรม และคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนประธานกรรมการและคณะกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

ที่มา เว็บไซต์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

สืบพลับพลาไชย 1 รวบคู่หูจอมโจรลัก จยย. แทงคอไม่ถึง5วิฯ ซิ่งหนีลอยนวล

รูปภาพ
โดยเดลินิวส์ออนไลน์

สืบโรงพักพลับพลาไชย 1 ตามรวบคู่หูโจรลักรถจยย. วัย 20 ปี หนีกบดานบ้านญาติ จ.กำแพงเพชร สารภาพลงมือไม่ถึง 5 วินาที ใช้เหล็กหกเหลี่ยมทำขึ้นพิเศษแทงคอรถสตาร์ทหนี ก่อนส่งรถให้เจ้านายและรับค่าจ้างครั้งละเป็นแสน

เมื่ออังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 17.41 น.

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. พ.ต.ท.พลจักร บุนนาค รอง ผกก.สส. สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.ต.กฤษณ์ ลิ้มจำรูญ สว.สส. และ ร.ต.อ.นิเทศ พวงพิลา รอง สวป. ปฏิบัติงาน สส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ทำการจับกุม

นายพิเชษฐ์ ตาคำ อายุ 20 ปี ที่อยู่ 44 หมู่ 11 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.300/2562 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562

ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน,
โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่น
มอมหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้,
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม

สืบเนื่องจาก นายพิเชษฐ์ ตาคำ ผู้ต้องหา ได้ร่วมกับ 
นายสมบูรณ์ หนูแย้ม อายุ 21 ปี ที่อยู่ 36/17 หมู่ 6 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.  
ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์…