โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2011

อบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ตามโครงการ 1 ตำรวจ 4 อาสา และโครงการบ้านสีขาว

รูปภาพ
          เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2554 เวลา 13.30 - 15.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.พลับพลาไชย 1  พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.พลับพลาไชย 1  จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ตามโครงการ 1 ตำรวจ 4 อาสา และโครงการบ้านสีขาว   ตามนโยบายของ พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผบช.น.เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครฯ เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประวัติ พ.ต.อ.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ

รูปภาพ
1. ยศ ชื่อ สกุล พันตำรวจเอก ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ 2. วันเดือน ปี เกิด 2 กรกฎาคม 2508 3. ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 4. สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 447 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์. 0 22257433 โทรสาร. 0 2225 7433 5. คุณวุฒิการศึกษา - โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 กรุงเทพมหานคร - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ)โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 40 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม(สอบได้อันดับที่ 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 40 ) - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 6.ประสบการณ์และการศึกษาอบรม - หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 - หลักสูตรเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ - หลักสูตร Information Technology in Law Enforcement ของ Nation Crim