โครงการพลับพลาบาเบอร์

 
วันที่ 13 - 14 มิ.ย.60 เวลา 08.00 - 16.00 น. บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LOLANE) ได้เข้ามาเป็นวิทยากรอบรมช่างตัดผมให้แก่ประชาชนในชุมชน ภายในพื้นที่ สน.พลับพลาไชย 1 ตามโครงการ พลับพลาบาร์เบอร์ สวัสดิการร้านตัดผมโดยตำรวจ เพื่อตำรวจและครอบครัว ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 3 สน.พลับพลาไชย 1

ในเบื้องต้น จะมีครูสอนตัดผมมืออาชีพ มาสอนวิชาชีพตัดผมให้กับประชาชนในชุมชน ที่สนใจในการฝึกอาชีพตัดผม และนำเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ สน.พลับพลาไชย 1 มาเป็นแบบในทำการฝึกสอนวิชาชีพตัดผม

โครงการดังกล่าว มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งต่อตัวผู้เข้ารับการเรียน และผู้ใช้บริการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดูแลตนเองและครอบครัว รวมทั้งเด็กนักเรียน ในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง

เพื่อที่สามารถนำวิชาชีพตัดผม ไปประกอบอาชีพในชุมชน จนสามารถเลี้ยงชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อันถือเป็นการดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, คุณดุจษะนันท์ จักเดชไชย, คุณนภดล นพเกล้าเกศกุล คณะ กต.ตร.ฯ และที่ปรึกษาฯ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินในการดำเนินโครงการนี้ เพื่อข้าราชการตำรวจ และเพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจ ประชาชน และต่อเด็กนักเรียนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น