อบรมให้ความรู้นักเรียนนายสิบตำรวจ

 
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.58 เวลา 0800-1500 น. พ.ต.อ.กิติภูมิ เอกสิงหชัย หัวหน้างานสอบสวน สน.พลับพลาไชย 1 บรรยายให้ความรู้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศาลายา จ.นครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น