ฝึกอบรมทบทวนความรู้อาสาสมัครภาคประชาชน

เมื่อ 28 ก.พ.2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชัยจินดา สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ สวป.สน.พลับพลาไชย 1
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ และ คณะ กต.ตร. สน.พลับพลาไชย1 ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครตำรวจบ้านและสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม จำนวน 20 นายเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับภาคประชาชนในการร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พลับพลาไชย 1

การอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย

เมื่อศุกร์ที่ 27 ก.พ.2558 ณ ห้องประชุมชัยจินดา พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าย ป.สน.พลับพลาไชย 1 เปิดการอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย,วัตถุอันตรายและวัตถุระเบิดให้กับข้าราชการตำรวจ และตัวแทนหน่วยราชการ,เอกชน,สถานประกอบการ,ชุมชน,อาสาสมัคร และผู้ขับขี่รถรับจ้างในพื้นที่ จำนวน 120 คน โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด สปพ.บช.น. พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งร่วมชมวิธีการปฏิบัติของประชาชนและตำรวจท้องที่ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย อันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังสังเกตสิ่งผิดปกติ วัตถุต้องสงสัย และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติต่อไป

รายนามอดีตผู้บังคับบัญชาที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1

ตำแหน่งสารวัตรใหญ่

1. พ.ต.ต.ชิต รัตนพล                      ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ม.ค.2496 ถึง 15 เม.ย.2497

2. พ.ต.ต.สรศักดิ์ วณีสอน               ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 เม.ย.2497 ถึง 7 เม.ย.2499

3. พ.ต.ต.จรัส เพ็งเจริญ                  ดำรงตำแหน่งเมื่อ 9 เม.ย.2499 ถึง 9 ก.พ.2502

4. พ.ต.ต.อัมพร ผาสุข                     ดำรงตำแหน่งเมื่อ 10 ก.พ.2502 ถึง 20 ส.ค.2505

5. พ.ต.ต.วิเชียร วัฒนกุล                 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 21 ส.ค.2505 ถึง 29 ต.ค.2507

6. พ.ต.ท.ชาญชัย เข็มทอง             ดำรงตำแหน่งเมื่อ 30 ต.ค.2507 ถึง 22 ก.พ.2508

7. พ.ต.ท.จำนงค์ ธรรมเจริญ           ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 ก.พ.2508 ถึง 10 มิ.ย.2512

8. พ.ต.ท.วิเชียร แก้วเกตุ                ดำรงตำแหน่งเมื่อ 11 มิ.ย.2512 ถึง 8 มิ.ย.2513

9. พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ดำรงตำแหน่งเมื่อ 9 มิ.ย.2513 ถึง 31 ม.ค.2515

10. พ.ต.ท.ดำรัส กฤษณามระ          ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ก.พ.2515 ถึง 5 ก.ค.2516

11. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ประภาวัต     ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ก.ค.2516 ถึง 8 เม.ย.2518

12. พ.ต.ท.นิตย์ ยุ่นฉลาด                ดำรงตำแหน่งเมื่อ 9 เม.ย.2518 ถึง 25 พ.ย.2518

13. พ.ต.ท.มหิทธิ์ จันทร์ฉายะ         ดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 พ.ย.2518 ถึง 6 พ.ค.2522

14. พ.ต.ท.วรวิทย์ วัจนะพุกกะ        ดำรงตำแหน่งเมื่อ 7 พ.ค.2522 ถึง 5 พ.ค.2523

15. พ.ต.ท.เอนก แสงฉาย               ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 พ.ค.2523 ถึง 15 ต.ค.2527

16. พ.ต.ท.วิวัฒน์ วัฒนายากร         ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 ต.ค.2527 ถึง 2 ต.ค.2530

17. พ.ต.ท.ศุภชัย มนตรีวัต              ดำรงตำแหน่งเมื่อ 3 ต.ค.2530 ถึง 1 ธ.ค.2532

18. พ.ต.ท.เรวัติ ตันนานนท์             ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ธ.ค.2532 ถึง 10 ม.ค.2534

19. พ.ต.ท.สุจินต์ ลีลหานนท์           ดำรงตำแหน่งเมื่อ 11 ม.ค.2534 ถึง 23 ม.ค.2537

ตำแหน่งผู้กำกับการ  

1. พ.ต.อ.พนม เข็มทอง                   ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 ม.ค.2537 ถึง 15 ต.ค.2538

2. พ.ต.อ.ศุภชาญ มนูธรรม              ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 ต.ค.2538 ถึง 17 ก.ค.2540

3. พ.ต.อ.มงคล หรุ่นเริงใจ               ดำรงตำแหน่งเมื่อ 18 ก.ค.2540 ถึง 9 พ.ย.2543

4. พ.ต.อ.พิทยา ศิริรักษ์                   ดำรงตำแหน่งเมื่อ 10 พ.ย.2543 ถึง 15 พ.ย.2544

5. พ.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์    ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 พ.ย.2544 ถึง 17 ธ.ค.2546

6. พ.ต.อ.กมลสันต์ กลั่นบุศย์            ดำรงตำแหน่งเมื่อ 18 ธ.ค.2546 ถึง 1 ต.ค.2547

7. พ.ต.อ.สนั่น อิ่มใจ                         ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2 ต.ค.2547 ถึง 31 ต.ค.2548

8. พ.ต.อ.วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ          ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 พ.ย.2548 ถึง 21 มิ.ย.2550

9. พ.ต.อ.สังวาลย์ ฤกษ์ศรีลักษณ์     ดำรงตำแหน่งเมื่อ 22 มิ.ย.2550 ถึง 19 พ.ย.2551

10. พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ    ดำรงตำแหน่งเมื่อ 20 พ.ย.2551 ถึง 5 ธ.ค.2555

11. พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย                ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ธ.ค.2555 ถึง 4 ก.พ.2557

12. พ.ต.อ.มนตรี เทศขัน                  ดำรงตำแหน่งเมื่อ 5 ก.พ.2557 ถึง 14 ม.ค.2558

13. พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท           ดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 ม.ค.2558 ถึง ปัจจุบัน

ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จฯ วัดมังกรฯ งานตรุษจีน 2558

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2558 เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.สำเริง ส่งเสียง รอง ผกก.จร.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.ปรมะ ร่วมสุข รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 และเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ออกปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2558 
มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช
โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายหนิง ฟู่ขุ่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และ
นายเซี่ยง จ้าวหลุน รมว.วัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมทั้งประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และประชาชนทั่วไป
ต่างพร้อมใจแต่งกายชุดสีแดงรับวันปีใหม่จีน
เฝ้าฯ รับเสด็จจำนวนมากที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
ในการนี้ทรงเสด็จฯ มายังวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ถ.เจริญกรุง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ สน.พลับพลาไชย 1 เป็นที่หมายสุดท้าย
ทรงทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายฉลองบูรณะพระอุโบสถ ก่อนเสด็จฯ กลับ
สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างหาที่สุดมิได้ 

ประชุมชี้แจงภารกิจถวายความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58 เวลา 08.30 น.
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.ปรมะ ร่วมสุข รอง ผกก.สส.,
พ.ต.ท.สำเริง ส่งเสียง รอง ผกก.จร.
พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.
ได้ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 ทุกนาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจถวายความปลอดภัย และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ณ ห้องประชุมชัยจินดา สน.พลับพลาไชย 1

สายตรวจพลับพลาจับกุมผู้ต้องหาลักรถ จยย.

ตามคำสั่งของ พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.ฯ ให้กวดขัน ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย เพื่อตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดและตรวจยึดรถที่ถูกโจรกรรม

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2558 เวลาประมาณ 18.30 น.

พ.ต.ท.ยงยุทธ รักสัตย์ สวป.สน.พลับพลาไชย 1
ร.ต.อ.ธาม พิชญวิญญูสกุล รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 
พร้อมกำลังสายตรวจ สน.พลับพลาไชย 1 ชุดปฏิบัติการที่ 3 

ได้ร่วมกันจับกุมตัว

นายอำนวย ศรีสวาท อายุ 31 ปี 

พร้อมของกลาง

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ เลขตัวรถ NC110BB-0112441 จำนวน 1 คัน 

โดยกล่าวหาว่า "ลักทรัพย์หรือรับของโจร" 

โดยจับกุมได้ขณะสายตรวจชุดจับกุมตรวจพบผู้ต้องหากำลังขับขี่รถ จยย.ของกลาง ท่าทางมีพิรุธจึงเรียกตรวจสอบ บริเวณถนนพลับพลาไชย จนตรวจพบว่าเป็นรถที่ถูกลักมาแจ้งความไว้ที่ สน.สมเด็จเจ้าพระยา จึงจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.สมเด็จเจ้าพระยาดำเนินคดี

ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุช่วงเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2558 เวลา 19.00 น.
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.ปรมะ ร่วมสุข รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1
อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 , เจ้าหน้าที่ทหาร, เทศกิจ และอาสาสมัครตำรวจชุมชน รวม 31 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. - 18 ก.พ.2558

โครงการตำรวจเยี่ยมเยียนประชาชน (Knock Door)

เมื่อวันที่ 5 และ 6 ก.พ.2558 เวลากลางวัน 
พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1
พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ , พ.ต.ท.ภูษิณธร ยี่ภู่ สวป.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมหัวหน้าสายตรวจและสายตรวจ สน.พลับพลาไชย 1 ได้ออกเยี่ยมเยี่ยนประชาชนในพื้นที่ สน.พลับพลาไชย 1 บริเวณชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร และซอยเฉลิมเขตร์ ตามโครงการตำรวจเยี่ยมเยียนประชาขน (Knock Door) ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

สืบสวนพลับพลา ระดมกวาดล้างหมายจับได้ผู้ต้องหาจำนวนมาก

ตามนโยบายและคำสั่งของ พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย1 ให้ระดมกวาดล้างหมายจับค้างเก่าเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดกฎหมายมารับโทษ

ฝ่ายสืบสวน สน.พลับพลาไชย 1 นำโดย พ.ต.ท.ปรมะ ร่วมสุข รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.สุธิศักดิ์ บุญญเจตน์พงษ์ สว.สส. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.พลับพลาไชย 1 ได้เร่งรัดติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในช่วงต้นปี 2558 ได้ผู้ต้องหาจำนวนมาก ดังนี้

1. เมื่อ 29 ม.ค.2558 จับกุม นายสมศักดิ์ หรือ กิ๊ก สุขจิตร์ อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีที่ 61/2557 ลง 30 ม.ค.2557 ข้อหา ไม่มาตามหมายนัดของศาลคดียาเสพติด

2. เมื่อ 30 ม.ค.2558 จับกุม นายเอก แดงจินดา อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลแขวงพระนครใต้ ที่ 654/2551 ลง 7 ส.ค.2551 ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น นำส่ง พงส.สน.บางโพงพาง ดำเนินคดี

3. เมื่อ 31 ม.ค.2558 จับกุม นายปัญญา สมตัว อายุ 40 ปี ตามหมายจับศาลแขวงดุสิต ที่ 350/2552 ลง 21 ก.ค.2552 ข้อหา ปลอมและใช้เอกสารปลอม และพยายามฉ้อโกง ส่ง พงส.สน.พลับพลาไชย 1 ดำเนินคดี

4. เมื่อ 2 ก.พ.2558 จับกุม นายสถาพร แซ่มช็อย อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลแขวงดุสิตที่ 370/2556 ลง 13 ก.ย.2556 ข้อหา เสพยาบ้า และยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ สภ.โพธิ์ทอง และ สภ.บางบัวทอง ข้อหา วิ่งราวทรัพย์อีกด้วย

5. เมื่อ 2 ก.พ.2558 จับกุม นายพัศวุฒิ พีเดอร์เซ่น อายุ 31 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรี ที่ 89/2557 ลง 31 ม.ค.2557 ข้อหาเสพยาเสพติดขณะขับขี่รถฯ

6. เมื่อ 4 ก.พ.2558 จับกุม นายอภิวัฒน์ ทองแท้ อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีที่ 275/2554 ลง 25 มี.ค.2554 ข้อหา ลักทรัพย์เวลากลางคืน ส่ง พงส.สภ.คลองหลวง ดำเนินคดี

7. เมื่อ 4 ก.พ.2558 จับกุม นายพรชัย สายลือนาม อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลแขวงดุสิตที่ 37/2557 ลง 6 ก.พ.2557 ข้อหา เสพยาเสพติดฯ ส่ง พงส.สน.ชนะสงคราม ดำเนินคดี

8. เมื่อ 4 ก.พ.2558 จับกุม นางคมขำ พลรัตน์ อายุ 65 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 405/2555 ลง 20 มี.ค.2555 ข้อหา พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ส่ง พงส.สน.ชนะสงคราม ดำเนินคดี

อบรมให้ความรู้นักเรียนนายสิบตำรวจ

 
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.58 เวลา 0800-1500 น. พ.ต.อ.กิติภูมิ เอกสิงหชัย หัวหน้างานสอบสวน สน.พลับพลาไชย 1 บรรยายให้ความรู้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศาลายา จ.นครปฐม

โครงการจิตอาสาลงพื้นที่ชุมชนมัสยิดมหานาค

 
  
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.58 เวลา 15.00 น.
พ.ต.อ.นครินทร์. สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย1
พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย1
พ.ต.ท.ปรมะ ร่วมสุข รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมผู้บังคับบัญชา สน.พลับพลาไชย 1
และคณะ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1
นำข้าราชการตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมอาสาสมัครต่าง ๆ ลงพื้นที่ชุมชนมัสยิดมหานาค ตามโครงการจิตอาสา และลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน พบปะ รับฟังปัญหาชุมชน ของ สน.พลับพลาไชย 1

โดยมี คุณวิโรจน์ รัมภักดิ์ อิหม่ามประจำมัสยิดมหานาค คุณสมาน เมฆลอย ประธานชุมชนมัสยิดมหานาค ให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยปัญหาต่าง ๆ พร้อมนี้ข้าราชการตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 อาสาสมัครและชาวชุมชนได้ร่วมกันทำความสะอาดชุมชนตามโครงการจิตอาสาอีกด้วย

การประชุม ศปก.สน.พลับพลาไชย 1

ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดให้แต่ละสถานีตำรวจมีความสามารถให้บริการประชาชนในทุกมิติ ทั้งรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สน.พลับพลาไชย 1 นำโดย พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 จึงได้จัดให้มีการประชุม ศปก.สน.พลับพลาไชย 1 โดยสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผกก. หรือ สว. ของแต่ละฝ่ายใน สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดย ผกก.เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่แต่ละฝ่ายนำเสนอ อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง , ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา, สถานภาพอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่ม, ผลการจับกุมฝ่ายต่าง ๆ , เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อร่วมปรึกษา ปรับปรุงการทำงาน และรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิสูงสุดต่อไป

จับกุมผู้ต้องหาลักทรัพย์ในเคหสถาน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2558 เวลา 05.50 น ภายใต้การสั่งการของ พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.พลับพลาไชย 1
ฝ่ายป้องกันปราบปราม นำโดย พ.ต.ท.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.,พ.ต.ท.ยงยุทธ รักสัตย์ สวป.สน.พลับพลาไชย 1
ฝ่ายสืบสวน สน.พลับพลาไชย 1 นำโดย พ.ต.ท. ปรมะ ร่วมสุข รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1 , พ.ต.ท.สุธิศักดิ์ บุญญเจตน์พงษ์ สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1
พร้อมกำลังฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวน สน.พลับพลาไชย 1 ได้ร่วมกันจับกุม

นายสมชาติ เจริญดี อายุ 40 ปี

ข้อหา "ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน"

พร้อมด้วยของกลาง

1.กระเป๋าสะพายสีน้ำตาล-ดำ จำนวน 1 ใบ  
2.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโซนี่ สีชมพู จำนวน 1 เครื่อง   
3.นาฬิกาตั้งโต๊ะยี่ห้อ Mondaine สีเทา จำนวน 1 เรือน 
4.พระเครื่องต่างๆจำนวน 9 องค์  
5.บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ใบ  
6.บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ใบ 
7.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จำนวน 1 ใบ  
8.สร้อยคอเหรียญรัชกาลที่ 5 จำนวน 1 เส้น  
9.สร้อยคอหินอ่อนสีดำ จำนวน 1 เส้น  
10.ธนบัตรเก่า จำนวน 3 ใบ  
11.จี้คริสตัล จำนวน 1 อัน  

โดยเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2558 เวลาประมาณ 05.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้รับแจ้งเหตุมีผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ในบ้านเรือนประชาชน ภายในซอยนาคบำรุง เมื่อไปตรวจสอบ ทราบว่า ผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปแล้ว โดยกระโดดลงจากบ้านผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจึงออกตรวจหาคนร้าย และพบผู้ต้องหากำลังเดินหลบหนีอยู่ภายในซอยนาคบำรุง จึงเข้าจับกุม ตรวจค้นตัวพบของกลางทั้งหมดอยู่กับตัวผู้ต้องหา จึงจับกุมตัวส่่งพนักงานสอบสวน สน.พลับพลาไชย 1 ดำเนินคดี