ผบ.ตร.ติวเข้มนายพล เผย 18 กลยุทธ์ผู้นำตำรวจยุคใหม่

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) บรรยายเรื่อง

"ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่" 

ในโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บัญชาการ (ผบช.) และผู้บังคับการ (ผบก.) จัดโดยกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) มี ผบช.ถึง ผบก. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่วาระประจำปี 2555 ประมาณ 100 คน ร่วมรับฟัง เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กันยายน ที่ห้องฟินิกซ์ 1-2 อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ดังนี้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า บทสรุปสำหรับการเตรียมตัวเป็นนักบริหารงานชั้นสูงของตำรวจ มี 18 ประการ ประกอบด้วย

1.ภาวะผู้นำ สิ่งสำคัญที่สุดต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและกว้างขวาง มีหลักธรรมาภิบาล จริงใจ เสียสละ เพียรพยายาม รวมทั้งเรื่องบุคลิกภาพ การพูด ประสบการณ์ การตัดสินใจที่ดี รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์ คิดแต่จะให้ อย่าคิดแต่จะเอา และต้องรักลูกน้อง

2.มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนยุทธศาสตร์ สร้างนโยบายให้สอดคล้องกับหน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้ดี ต้องมีแอ๊กชั่นแพลน กำหนดแผนงานและเป้าหมาย ต้องคิดว่าจะพัฒนาระบบและพัฒนาโครงสร้างอย่างไร รวมทั้งใช้งบประมาณให้เป็น

3.สร้างทีมงาน สร้างทีมเวิร์ก รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน สั่งงานตามสายงาน อย่าข้ามสายหรือไขว้สาย เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วย หากจะสั่งข้ามสายต้องหารือกันก่อน มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ทีมงานต้องสามัคคีและมีส่วนร่วม

4.มีวิธีปลุกเร้าลูกน้องและสร้างพลังให้อยากทำงาน ภาคภูมิใจในหน่วยงาน พูดเสียงดังฟังชัดเจน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เคร่งได้แต่อย่าเครียด มีผ่อนบ้าง มีวิธีพูดเพื่อให้ลูกน้องมีขวัญและกำลังใจที่ดี ไม่ใช่ด่าอย่างเดียว เป็นนักปกครองที่ดีจะยืนเคียงข้างประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ เพื่อให้ชาวบ้านและลูกน้องอบอุ่นใจ

5.เป็นที่ศรัทธาและน่าเชื่อถือ เป็นตัวอย่างที่ดีทุกๆ เรื่อง เช่น ตื่นแต่เช้า มาทำงานตรงเวลา เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน เข้าประชุมทุกครั้ง ชี้ทิศทางของหน่วย

6.ต้องรู้จักชม เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทำดี มีผลงานน่าประทับใจ หรือมอบสิ่งของเป็นน้ำใจตอบแทน

7.เสียสละให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานก่อนเสมอ เป็นนักบริหารจัดการเพื่อให้ลูกน้องทำงานทุ่มเทให้กับหน่วยมากกว่าคนอื่นๆ สวัสดิการหรือเบี้ยเลี้ยงจะต้องเบิกจ่ายให้ลูกน้องเต็มที่ รวดเร็วและตรงเวลา อย่าขี้เหนียวงบประมาณ อะไรให้ลูกน้องได้ก็ให้บ้าง เพื่อให้ลูกน้องสะดวกสบาย

8.มีข้อมูล รู้ระเบียบ อำนาจ ยุทธวิธี วิธีการที่จะรวบรวมข้อมูลให้ได้ดีที่สุดก็คือการสร้างห้องปฏิบัติการ หรือวอร์รูม จะทำงานง่ายขึ้น ตอบสังคมได้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไร พื้นที่ไหนคดีมากที่สุด-น้อยที่สุด ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทุกหน่วยทั่วประเทศได้ ส่วนยุทธวิธีต้องให้แนวปฏิบัติได้ทุกเรื่อง ทั้งด้านสืบสวน สอบสวน วิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์การข่าว เช่น การดูแลม็อบจะใช้กำลังพลเท่าใด วางกำลังพื้นที่ไหน ผู้บังคับบัญชาควรวางแผนให้ดี

9.รู้จักพื้นที่ภูมิประเทศและมวลชน จุดสำคัญ จุดเสี่ยง สถานที่ราชการที่สำคัญ ร้านทอง ธนาคาร ประชาชนเป็นใครกลุ่มไหน บุคคลสำคัญมีใครบ้าง ตรวจพื้นที่เอง รู้ยุทธวิธีและระเบียบในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

10.พูดเป็น ประชุมเป็น ผู้นำต้องพูดในที่ประชุมหรือพูดหน้าเวทีได้ รู้หลักการว่าจะพูดอย่างไรให้รู้เรื่องและเข้าใจ กระชับรวดเร็ว เข้าใจง่าย เสียงดังฟังชัด ให้ลูกน้องปฏิบัติตามได้ ส่วนการประชุมต้องรับฟังความเห็นลูกน้องให้มาก ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเต็มที่ ไม่ใช่ประชุมเครียดตลอด ประชุมทั้งวันทั้งคืน จะทำให้ลูกน้องเหนื่อยและเครียดกับงาน การปฏิบัติงานล่าช้า

11.ให้สัมภาษณ์เป็น เตรียมข้อมูลให้พร้อม ครบถ้วนและรอบด้าน ตอบคำถามผู้บังคับบัญชาได้ ใช้วาจาสุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตน

12.ตรวจสอบข้อมูลและการรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างละเอียด ตรงตามสายงานและรวดเร็ว เวลามีเหตุหรือมีคดีสำคัญต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นอันดับแรก

13.การประสานงาน รู้จักการประสานงานที่ดีทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วย การประสานงานนอกหน่วยควรเดินออกไปเจรจาพูดคุยด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14.การบริหารเวลา ทั้งเรื่องงานปกติ งานสังคม งานครอบครัว และสุขภาพ จะต้องรู้จักเรียงลำดับความสำคัญ

15.ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ทั้งเรื่องอาหารการกินถูกโภชนาการ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส ออกกำลังกายสม่ำเสมอ การขับถ่ายถูกสุขลักษณะ พักผ่อนให้เพียงพอ

16.ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้มากกว่าเดิม เพราะต้องใช้ติดต่อประสานงาน พูดคุยกับชาวต่างชาติได้ หรือฟังการประชุมที่เป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องมีล่ามแปล ก้าวตามเทคโนโลยีให้ทัน สามารถส่งงานทางอีเมล์ได้ ทำเพาเวอร์พอยท์รายงานการประชุมได้

17.ทำการบ้านทุกเรื่อง เช่น อยู่ต่างจังหวัดจะต้องรู้พื้นที่การปฏิบัติงาน รู้สถานที่ในพื้นที่ว่ามีอะไรบ้าง พื้นที่เท่าไหร่ อะไรอยู่ตรงไหน รู้นโยบายหลักของหน่วยงาน รู้จักประชาชน ลูกน้องในหน่วยมีใครบ้าง และต้องจำชื่อให้ได้ทุกคน และ

18.ยึดติด 4 เกาะ คือ เกาะติดพื้นที่ เกาะติดศัตรู เกาะติดมวลชน และเกาะบนเกาะล่าง ออกตรวจลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รู้ว่าศัตรูในพื้นที่มีอะไรบ้าง คดีสำคัญๆ มีอะไรบ้าง เกาะประชาชนหรือมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนเป็นประจำ ให้ประชาชนรู้จักหน้าตาเรา พูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง ส่วนเกาะบนเกาะล่าง คือ จะต้องเกาะติดเจ้านายและเกาะติดลูกน้องอย่างพอดี

ที่มา นสพ.มติชนออนไลน์ เมื่อ 25 ก.ย.2555

ชุดจู่โจมพลับพลาจับกุมผู้ต้องหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้รถ จยย.เป็นยานพาหนะ

 
เมื่อ 18 ก.ย.2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 ร่วมกันจับกุม 

นายชุมพล กมลภพ 

ผู้ต้องหาตามหมายจับของ สน.พลับพลาไชย 1 ข้อหา

ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ 

นำส่งพนักงานสอบสวน สน.พลับพลาไชย 1 ดำเนินคดี 

จราจรจับทุบกระจกเข้าไปลักทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ ถ.มิตรพันธ์

 
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2555 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 ร่วมกันจับกุม

นายเอก รัศมี อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 290 ถ.รัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 

ดำเนินคดีข้อหา

" พยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ และทำให้เสียทรัพย์ "

พฤติการณ์ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2555 เวลาประมาณ 01.50 น. นายเอกฯ ได้ก่อเหตุ ทุบผนังกระจกด้านหน้าของ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนมิตรพันธ์  แล้วมุดช่องผนักกระจกแตกดังกล่าวเข้าไปลักทรัพย์สินภายในธนาคาร ต่อมาจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 ทราบว่า นายเอกฯ เป็นผู้ก่อเหตุ และได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายเอกฯ ในข้อหาดังกล่าว ตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.479/2555 ลงวันที่ 11 ก.ย.2555

ต่อมาตามวันเวลาจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจพบตัวนายเอกฯ เดินอยู่บริเวณแยกกษัตริย์ศึก จึงเข้าจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

บช.น.ประกาศผลการตรวจตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน)ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2555 เวบไซต์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ประกาศผลคะแนนของการตรวจ สน. ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน)ประจำปี 2555  โดย สน.พลับพลาไชย 1 ได้คะแนนทั้ง 5 ด้านรวม 48.52 (เต็ม 50) ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของทุก สน.ในกลุ่ม 1 (กลุ่ม สน.ปริมาณงานมาก) รายละเอียดปรากฎตามลิงก์
http://goo.gl/JWpSR