โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด สน.พลับพลาไชย 1

 
โดยข่าวเที่ยงช่อง 3 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2555

หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ที่คนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และร่วมมือกับภาครัฐ จนลดการแพร่ระบาดลงได้

แม้เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ผ่านไปแล้วกว่า 4 ปี แต่ทุกคนยังไม่ลืมความทุกข์ทรมานใจ โดยเฉพาะความเสียใจและความเครียดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับลูกชายคนโตที่หลงผิด เสพทั้งผงขาวและยาบ้า ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ได้ไปบำบัด แต่เมื่อกลับมาเจอเพื่อนฝูง ประกอบกับความเครียดจากอาการป่วย ก็หันไปเสพอีกครั้ง

ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร ย่านคลองมหานาคนี้ เป็นชุมชนเล็กๆ 46 ครัวเรือน ที่ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของยาเสพติดมานานหลายปี จนได้ชื่อว่า ชุมชนปลอดยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. 2542 แต่เมื่อคนในชุมชนเริ่มย้ายออก และปล่อยบ้านให้เช่า ยาเสพติดเริ่มแพร่ระบาดอีกครั้ง

ด้วยความที่อยากทวงแชมป์ชุมชนปลอดยาเสพติดในย่านนั้นกลับคืนมา ทุกคนจึงพร้อมใจกันจับมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ต่อสู้กับมันอย่างเต็มที่ ด้วยการสุ่มตรวจปัสสาวะทุกคนในชุมชน อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง พร้อมๆไปกับการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการลาดตระเวนของชุดอาสาสมัครชุมชน แม้ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อย แต่ชัยชนะที่ได้รับทำให้ได้ชีวิตใหม่ของลูกหลานกลับมา และสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือ ป้ายโครงการบ้านสีขาว ได้กลับมาติดหน้าบ้านอีกครั้ง

การพร้อมใจกันของคนในชุมชนที่ลุกขึ้นต่อสู้ ด้วยการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ รณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดตลอดเวลา 3 ปี ชุมชนนี้กลับมาเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดอีกครั้ง

ผบช.น.ประชุมตำรวจในสังกัด ถ่ายทอดกระแสพระราชดำรัส พระบรมโอรสาธิราชฯ

โดย มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2555

ผบช.น.เรียกประชุมนายตำรวจ บช.น. ถ่ายทอดกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจ นครบาล (ผบช.น.) รอง ผบช.น. ประชุมนายตำรวจตั้งแต่ระดับชั้นประทวนจนถึงผู้บังคับการ ในสังกัด บก.น.1-9 เพื่อถ่ายทอดกระแส พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพระ ราโชบายสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ พระตำหนักที่ประทับหน่วยบินเดโชชัย 3 กรุงเทพมหานคร และเป็นการน้อมนำพระราโชบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม พร้อมทั้งให้ข้าราชการตำรวจได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยประชาชนและข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยและรับทราบพระราโชบายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นการตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจ อาทิ การที่ทรงพระราชทานรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (Police Award) เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่ทรงห่วงใยประชาชนต่อไป

พล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นเวลา 30 นาที โดยพระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่ง หลายบทตอนถึงข้าราชการตำรวจด้วยทรงห่วงใย วันนี้ตนจึงอยากจะถ่ายทอดให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจนครบาลได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยตำรวจและประชาชน โดยประเด็นที่ถ่ายทอดในวันนี้ คือ

เรื่องแรก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯทรงมีรับสั่งให้ตำรวจปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจร ในการเสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระ องค์) อย่างเคร่งครัด ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายให้ตำรวจจัดการจราจร และอำนวยความสะดวกในการจราจรโดยไม่ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อน โดยในการเข้าเฝ้าฯ ครั้งนั้นสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯทรงรับสั่งว่า กรณีที่เสด็จฯเป็นการ ส่วนพระองค์ ให้ตำรวจถือปฏิบัติโดยอย่าให้ประชาชนเดือดร้อน กรณีมีหมายกำหนดการ ก็ให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด การจะให้มีรถขับสวนขบวนเสด็จฯบ้างก็ไม่เป็นไร ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงเน้นย้ำมาก

ผบช.น.กล่าวว่า พระองค์ทรงแสดงความห่วงพระทัยในข้าราชการตำรวจมาก โดยมีรับสั่งว่า ตำรวจทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ทรงรับสั่งให้ดูแลตำรวจให้ดี โดยเฉพาะชั้นผู้น้อย ทรงมีกระแสรับสั่งว่า ให้ไปดูแลตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ส่วนตำรวจที่เสียชีวิตให้ไปดูแลครอบครัวให้ดีด้วย นอกจากนี้ยังทรงให้ความสนพระทัยเรื่องการปราบปรามยาเสพติด โดยทรงรับสั่งถามถึงปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ที่มีการวิสามัญคนร้ายในพื้นที่ดอนเมือง ซึ่งตำรวจต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บินกดดันไล่ล่าคนร้าย เมื่อค่ำวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชานุญาตให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินยามวิกาลบริเวณเขตพระราชฐาน โดยทรงรับสั่งว่าติดตามข่าวสารการปราบปรามยาเสพติดอยู่ตลอด และรับสั่งให้ตำรวจเอาจริงเอาจังในการปราบปรามยาเสพติด เพราะยาเสพติดเป็นการบ่อนทำลายเยาวชนของชาติ ทรงห่วงใยเรื่องนี้มาก ตนจึงมาบอกกล่าวให้ตำรวจได้ทราบทั่วกันเพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเต็มที่

โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น.

สน.พลับพลาไชย 1 นำโดย

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผกก.ฯ, 
พ.ต.ท.อัครินทร์ กาสา รอง ผกก.ป.ฯ ,
พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ สวป.ฯ, 
พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ สวป.ฯ, 
พ.ต.ท.วีระพันธ์ ณ ลำปาง สวป.ฯ , 
พ.ต.ท.ยงยุทธ รักสัตย์ สวป.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1  จำนวน 60 นาย 

เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมย์

"โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี (กองทุนแม่ของแผ่นดิน)”

ณ ร.ร.สายปัญญา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. เพื่อขจัดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อเจตนารมย์ในการต่อต้านยาเสพติด

โดยมี

ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี/ผอ.ศพส. เป็นประธานในพิธี 

ผู้ร่วมงานประกอบด้วย พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ รอง ผบช.น. ,พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง ผบก.น.6, พ.ต.อ.ฤชากร จรเจวุฒิ รอง ผบก.น.6 พร้อมข้าราชการตำรวจและคณะ กต.ตร.จากทุก สน.ในสังกัด บก.น.6 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  เจ้าหน้าที่จากเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญา ผู้แทนจากหน่วยงานทหาร โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

สตช.เปิดตัวแอพพลิเคชั่นสมุดโทรศัพท์ตำรวจ

โดยเดลินิวส์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

วันนี้ (1 ส.ค.) ที่ห้องสารสิน อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ในฐานะโฆษก ตร. 

เปิดเผยว่า กองสารนิเทศ(สท.) ได้จัดทำแอปปลิเคชั่นสมุดตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2555 สำหรับโหลดใช้ในโทรศัทพ์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และเครื่องเล่นไอแพด และเครื่องสมาร์ทโฟนระบบเอนดรอย โดยประชาชนทั่วไปสามารถโหลดใช้ได้ฟรีผ่านทางแอปสโตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปการเข้าถึงข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างง่ายๆ

โดยในแอปปลิเคชั่นดังกล่าวจะบรรจุข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจระดับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จนถึง สารวัตร จากทุกกองบัญชาการทั่วประเทศ เพียงแค่พิมพ์ชื่อหรือสถานีตำรวจที่ต้องการทราบ ในระบบค้นหา จะปรากฏชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนายตำรวจที่ต้องการติดต่อได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ได้ที่

แอปปลิเคชั่นว่า “thai police phonebook”

ก็สามารถใช้งานได้ทันที อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลทุกอย่างจะมีเจ้าหน้าที่คอยอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย ทันการแต่งตั้งโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้มั่นใจว่าการเปิดการดำเนินการดังกล่าวนั้น เชื่อว่าจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนได้มากกว่าผลเสีย ขณะเดียวกันไม่กังวลว่าแก๊ง มิจฉาชีพจะนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชน เพราะสามารถตรวจสอบได้ทันที ส่วนการที่ประชาชนติดต่อไปแล้ว ตำรวจผู้นั้นจะรับโทรศัพท์และประสานงานให้หรือไม่ ตนไม่สามารถการันตีได้ อยู่ที่วิสัยของแต่ละบุคคล สำหรับแอปปลิเคชั่นดังกล่าว ได้มีการทดลองค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของนายตำรวจหลายคน