แยกแม้นศรี

"แม้นศรี" เป็นชื่อสี่แยกบริเวณถนนบำรุงเมืองตัดถนนจักรพรรดิพงษ์ต่อกับถนนวรจักร และเป็นชื่อสะพานข้ามคลองเล็กๆใกล้ๆถนนจักรพรรดิพงษ์ ส่วนเฉลิมเขตรเคยเป็นชื่อโรงภาพยนตร์ตั้งอยู่เชิงสะพานยศเส ชื่อทั้งสามนี้มีที่มาและมีความสัมพันธ์กันคือ

ชื่อ "สี่แยกแม้นศรี" และ "สะพานแม้นศรี" มาจากชื่อ หม่อมแม้น ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ได้เป็นหม่อมห้ามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระราชอนุชาร่วมพระราชชนนีเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระโอรส พระธิดา 3 พระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายนิพันธุ์ภาณุพงศ์ (กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายศิริวงศ์วัฒนเดช และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรมงคล หม่อมแม้นเป็นพระชายาที่กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชทรงรักมากที่สุด เมื่อถึงอนิจกรรม ได้จัดพิธีศพใหญ่โตหรูหรา และได้อุทิศเงินซึ่งได้รับจากผู้ช่วยงานศพ สร้างสะพานข้ามคลองเล็กๆ ซึ่งขบวนแห่ศพต้องผ่าน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และอุทิศส่วนกุศลให้กับหม่อมแม้น 

สะพานนี้เปิดใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2451 ตั้งชื่อสะพานเป็นอนุสรณ์แก่หม่อมแม้นว่า "สะพานแม้นศรี" ต่อมาเมื่อบริเวณนั้นมีถนนตัดผ่านจนเป็นสี่แยก จึงเรียกว่า "สี่แยกแม้นศรี"

 ส่วนชื่อโรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร มาจากพระนามของพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาพระองค์เล็กของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ประสูติแต่หม่อมแม้น พระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรเป็นพระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงเป็นราชนารีที่สนพระทัยและฝักใฝ่ฝในด้านศิลปะการแสดงเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระโอรส 3 พระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ซึ่งล้วนสืบสายพระโลหิตแห่งการสนพระทัยด้านการแสดงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อให้สร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นในที่พระมรดกบริเวณเชิงสะพานยศเส จึงได้ตั้งนามโรงภาพยนตร์นี้ว่า "โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร" ปัจจุบันแม้บริเวณนั้นจะกลายเป็นอาคารพาณิชย์อื่นๆ แต่ชื่อ เฉลิมเขตรก็ยังคงมีผู้จดจำและกล่าวขวัญถึง

ที่มา http://goo.gl/L9r9L