นโยบายและแผนงาน

2 ม.ค. 2553
มุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวนโยบายของ ผบ.ตร.