พื้นที่รับผิดชอบ


พื้นที่รับผิดชอบ 2.58 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งสิ้น 32,971 คน
ประชากรแฝง 115,000 คน

แผนผังพื้นที่จำลอง สน.พลับพลาไชย1 (โต๊ะทราย)