โครงการของ สน.พลับพลาไชย 1

1 ม.ค. 2553
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 ได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความคิด คือ ต้องการให้เป็น “ โรงพักแห่งความสุข (HAPPY STATION)” ซึ่งประกอบไปด้วย ตำรวจมีความสุข (Happy police)

1. มีร่างกายแข็งแรง (Happy BODY)
- โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บนดาดฟ้าชั้น 4 เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย การฝึกและพักผ่อน ( 15 มี.ค.52 – 31 มี.ค. 52)
- โครงการปรับปรุงห้องออกกำลังกายใหม่ (15 ก.พ.52 – 4 มี.ค.52)
- โครงการจัดตั้งทีมฟุตบอล พลับพลาซ็อคเกอร์ (Plubpla Soccor Team เริ่ม 3 มี.ค.52)

2. มีจิตใจเอื้ออาทร (Happy Heart)
- ทำความดีถวายในหลวงตามโครงการบ้านสวยด้วยมือเรา (4 ธ.ค. 51)
- ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของ บก.น.6 (13 ธ.ค.51)
- โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พระ 1,000 รูป(27 ธ.ค. 51)
- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี
- ร่วมกันบริจาคโลหิต ตามโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อ 26 ก.ค.55

3. มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี(Happy Societty&Environment)
- โครงการปรับปรุงสวนหย่อมหน้า สน. (16 ธ.ค.51)
- โครงการจัดระเบียบการพักอาศัยในแฟลต สน. (1 ก.พ. 52)
- โครงการปรับปรุงที่วัดเก็บรถต้องสงสัยและของกลาง (15 ม.ค. 52- 28 ก.พ. 52)
- โครงการจัดระเบียบการหยุดรถ ลานจอดรถ สน. (เริ่ม 1 ม.ค. 52)
- โครงการปรับปรุงห้องประชุม สน.

4.มีเวลาพักผ่อนที่เหมาะสม(Happy Relax)
- จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้ข้าราชการตำรวจฝ่ายต่างๆ
- ให้มีการลาพักผ่อนตามสมควร

5.ความรู้และความสามารถที่ดี (Happy Brain)
- โครงการฝึกทบทวนยุทธวิธี (ทุกวันศุกร์)
- โครงการฝึกทบทวนการตรวจค้น จับกุม การใช้อาวุธปืนและการยิงปืน   
- โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้านต้านยาเสพติดและอาชญากร
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน สน.พลับพลาไชย 1
- โครงการอบรมกิจกรรม 5 ส (8 ธ.ค. 51)
- โครงการศึกษาดูงาน สน.บุคคโล (โรงพักเพื่อประชาชนดีเด่น)เพื่อนำมาปรับปรุง สน.(16 ก.พ. 52)
- โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ อบรมให้ข้อคิดประจำใจ และการฝึกพูดหน้าแถว(เริ่ม 1 ม.ค. 52)
- โครงการแข่งขันการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ของฝ่ายอำนวยการ(22 ธ.ค. 51)
- โครงการฝึกกระโดดหออาสาสมัครตำรวจบ้านสน.พลับพลาไชย 1(27 - 28 ก.พ. 52)

6.มีจิตใจที่ใฝ่ธรรม ( Happy Soul )
- โครงการธรรมะใน สน.(เริ่ม 26 มี.ค. 52)
- โครงการสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง (เริ่ม 1 มี.ค. 52)

7.มีการบริหารเงินที่ดี (Happy MONEY)
- โครงการจัดเงินสวัสดิการให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล
- โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน(ทุกวัน)

8.มีครอบครัวที่เป็นสุข (Happy Family)
- โครงการยกย่องครอบครัวดีเด่น