โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน สน.พลับพลาไชย 1

 
 
 
  
เมื่อ 23 มี.ค.2555

สน.พลับพลาไชย 1 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน

สน.พลับพลาไชย 1 ชวนลูกหลานอบรมบ่มนิสัย ณ ร.ร.เทพศิรินทร์

ที่มา เนชั่นทันข่าว เมื่อ 2 มี.ค.2555

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 ร่วมกับ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1 และหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดโครงการพัฒนาจิตปรับความคิดเพื่อชีวิตมีความสุข นำบุตรหลานข้าราชการตำรวจในสังกัดฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่วยลดภาระผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและครอบครัวให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคมนี้

โดยนำเด็กนักเรียนและเยาวชนจำนวน 52 คนฝึกอบรมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้มีพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและลดการทะเลาะเบาะแว้งเป็นเวลา 5 วันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ 99/8 หมู่7 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรีได้ผลปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจทำให้เด็กมีสมาธิเกิดปัญญามีอารมณ์สังคม และพฤติกรรมไปในทางที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการศึกษาในภายภาคหน้าต่อไป

โครงการพัฒนาจิตปรับความคิด เพื่อชีวิตมีความสุขครั้งที่ 4

 
 
เมื่อ 2 มี.ค.2555

พล.ต.ต.วัลลภ ปทุมเมือง ผบก.น.6
พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1
นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธาน กต.ตร.และคณะ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1
เปิดโครงการพัฒนาจิตปรับความคิดเพื่อชีวิตมีความสุข ครั้งที่ 4 ณ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โดยนำบุตรหลานข้าราชการตำรวจในสังกัดฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่วยลดภาระผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและครอบครัวให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคมนี้

การนำเด็กนักเรียนและเยาวชนจำนวน 52 คนเข้าฝึกอบรมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้มีพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและลดการทะเลาะเบาะแว้งเป็นเวลา 5 วันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ ซึ่งได้ผลปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจทำให้เด็กมีสมาธิเกิดปัญญามีอารมณ์สังคม และพฤติกรรมไปในทางที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการศึกษาในภายภาคหน้าต่อไป