กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เอาชนะยาเสพติด

 
 
 
 
 

เมื่อ 21 ก.พ.2555

กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด 2 มี.ค. นี้ ณ ลานคนเมือง พบหลากหลายกิจกรรมรวมพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมตระหนักถึงปัญหายาเสพติด

แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวมหกรรมรวม พลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ( Bangkok Clear) ร่วมด้วย นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พล ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายรณรงค์ รัตนานุกูล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

กทม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กองทัพภาคที่ 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงาน "มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพ เอาชนะยาเสพติด" ( Bangkok Clear) ในวันที่ 2 มี.ค. 55 ระหว่างเวลา 08.00–14.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเอาชนะยาเสพติด สนองนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ปัญหา ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ให้กลุ่มพลังต่างๆ ในสังคม ผนึกกำลังร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์จากกลุ่มพลังมวลชน 5 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มพลังชุมชนพลังสังคม 
- กลุ่มพลังบำบัดฟื้นฟู 
- กลุ่มพลังป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
- กลุ่มพลังปราบปรามยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม 
- กลุ่มพลังบริหารจัดการ 

จำนวน 3,500 คน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น และมีส่วนร่วมในการผนึกกำลังป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมแสดงพลัง การแสดงเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน การแสดงปอม ปอมเชียร์ การแสดงประกอบเพลงพื้นเมือง การแสดงยิมนาสติกลีลา การแสดงดนตรี การเต้น Cover Dance และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน To Be Number One การให้คำแนะนำบำบัดรักษาฟื้นฟู การบำบัดรักษาผู้เสพยาและสารเสพติด การป้องกันการติดยาเสพติด กิจกรรมรักษ์ตน รักษ์คน รักษ์โลก กิจกรรมบันไดชีวิตพิชิตยาเสพติด กิจกรรมชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ รวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด 

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานฯ เพื่อแสดงพลังความร่วมมือ ร่วมใจในการรวมพลังเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสอดคล้องกับนโยบาย “ ทั้งชีวิต เราดูแล ” ของกรุงเทพมหานคร