อบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ตามโครงการ 1 ตำรวจ 4 อาสา และโครงการบ้านสีขาว

 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2554 เวลา 13.30 - 15.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.พลับพลาไชย 1 

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.พลับพลาไชย 1 จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ตามโครงการ 1 ตำรวจ 4 อาสา และโครงการบ้านสีขาว  ตามนโยบายของ พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผบช.น.เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครฯ เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


ประวัติ พ.ต.อ.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ

1. ยศ ชื่อ สกุล พันตำรวจเอก ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ

2. วันเดือน ปี เกิด 2 กรกฎาคม 2508

3. ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1

4. สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1

447 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์. 0 22257433 โทรสาร. 0 2225 7433

5. คุณวุฒิการศึกษา

- โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 กรุงเทพมหานคร
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ)โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 40 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม(สอบได้อันดับที่ 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 40 )
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

6.ประสบการณ์และการศึกษาอบรม

- หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48
- หลักสูตรเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- หลักสูตร Information Technology in Law Enforcement ของ Nation Crime Records Bureau , Ministry of Home Affairs Government of India
- หลักสูตร Supervisory Criminal Investigator Course ของ International Law Enforcement Academy , Bangkok , Thailand
- หลักสูตรอาชญากรรมเสื้อเชิ้ตคอขาว ( White Collar Crime Course ) ของ FBI ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7. ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2530 รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
พ.ศ.2530 รองสารวัตรแผนกสถิติวิจัยและวางแผน กองกำกับการอำนวยการ ตำรวจนครบาลพระนครใต้
พ.ศ.2532 รองสารวัตรแผนกสถิติวิจัยและวางแผน กองกำกับการอำนวยการ ตำรวจนครบาลพระนครใต้
พ.ศ.2534 รองสารวัตรแผนกทะเบียนพล กองกำกับการกำลังพล กองบัญชาการตำรวจนครบาล
พ.ศ.2534 รองสารวัตรแผนกประวัติฯ กองกำกับการกำลังพล กองบัญชาการตำรวจนครบาล
พ.ศ.2536 รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
พ.ศ.2538 สารวัตรศึกษาอบรม กองกำกับการนโยบายและแผนงาน กองบัญชาการตำรวจ
พ.ศ.2540 สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา
พ.ศ.2541 สารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
พ.ศ.2543 รองผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1
พ.ศ.2543 รองผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7
พ.ศ.2547 รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
พ.ศ.2550 รองผู้กำกับการฝ่ายจราจร สถานีตำรวจนครยานนาวา
พ.ศ.2551 รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
2551-ปัจจุบัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1

8. รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

- รางวัลคนดีสังคมไทย สาขาป้องกันปราบปรามและบริการชุมชน ประจำปี 2552
- รางวัลดีเด่น คณะ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1 และ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1 ประจำปี 2552
- รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2553 สาขาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
- รางวัลโรงพักดีเด่น ประจำปี 2553 จากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลบริการ งานสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 เป็นสถานีตำรวจที่ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ดี เด่น อันดับที่ 2 ระดับ ผู้กำกับการ (กลุ่มที่ 1 ) ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2553 จากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
- บริหารงานร่วมกับภาคเอกชนจนได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.สน.) ดีเด่นจากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553
- รางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553

9.ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

2541-2542 ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและปราบปราบร่วมกับข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 สามารถสืบสวนคลี่คลายคดีสำคัญ และจับกุมคนร้ายในคดีต่างๆ ได้จำนวนมาก จนได้รับยกย่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบประกาศเกียรติคุณว่าเป็นหน่วยงานผู้มีผลงานด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น ประจำปี 2541 และ หน่วยงานผู้มีผลงานด้านการสืบสวนและปราบปรามอาวุธสงครามดีเด่น ประจำปี 2542

2542 ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 8 จับกุมนายบาหลี กังต๊ะ ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ( มือปืนรับจ้าง) ซี่งเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจภูธรภาค 8 ต้องการตัวอย่างมากได้รับประกาศชมเชยจาก ผบช.น.

2543 จับกุมผู้ต้องหาแก๊งลักรถยนต์ฮอนด้ารายใหญ่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 6 คน และยึดรถของกลางได้จำนวนมาก ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ผบช.น.

2543 จับกุมคนร้ายคดีชิงทรัพย์ร้านทองและฆ่าพลเมืองดีถึงแก่ความตาย จังหวัดอยุธยา ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ผบช.ภ.1

2543 จับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดรายใหญ่ใจกลางกรุง( เมืองทองธานี) และอาวุธสงครามรายใหญ่ ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ผบช.ภ.1

2544 เป็นผู้ดำเนินการ ( Project Manager ) และประสานงานกับ ก.พ.ในการปรับปรุง กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 ได้รับโล่เกียรติยศ ตำรวจภูธรภาค 1 และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ ( P.S.O) จาก ก.พ.

2545 จับกุมคดีคนร้ายปล้นทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาคูคต ได้ภายใน 48 ชั่วโมง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก ผบช.ภ.1

2546 จับกุมผู้จำหน่วยยาเสพติดรายใหญ่( 300,000 เม็ด ) จว.สุพรรณบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ผบช.น.7

2547 จับกุมผู้ต้องหาคดีฆ่านายเจริญ วัดอักษร แกนนำต่อต้านโรงไฟฟ้าบ่อนอก ได้ทั้งมือปืนและผู้จ้างวานใช้

10. ผลงานในฐานะผู้บริหารและคณะผู้จัดทำโครงการ

2543- 2545 ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ท.พิชิต ควรเตชะคุปต์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.1 .ให้เป็นผู้บริหารโครงการสำคัญของ ภ.1 จนได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างดีเยี่ยม ดังนี้

- โครงการตำรวจภูธรภาค 1 ปลอดยาเสพติด มีแนวคิดที่จะกวาดบ้านตนเองให้โปร่งใส ก่อนที่จะปราบปรามยาเสพติดให้ภาพรวม โดยให้ตำรวจทุกนายในสังกัด ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตั้งแต่ลูกแถวถึงผู้บัญชาการ เพื่อสร้าง

2548 ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ ผบก.น. 5 ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ บก.น. 5 ให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว

2548 คณะทำงานปรับปรุงตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยประสานงานร่วมกับ ก.พ.ร. และบริษัท ทริส ( TRIS) จำกัด ผู้รับผิดชอบการประเมินผล

2548 คณะทำงานย่อยในคณะทำงานปรับปรุงดัชนีชี้วัด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2548 ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.ปานศิริ ประภาวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบช.น. แต่งตั้งเป็นคณะ ผู้ทำโครงการต่างๆ ที่สำคัญของ บช.น. จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างดีเยี่ยม ดังนี้
- โครงการใจประสานตำรวจนครบาล – สื่อมวลชล บช.น.
-โครงการพัฒนาสุขภาพจิตพิชิตงาน (ยิ้มสวัสดี) ของ บช.น.
- โครงการสัมมนา กต.ตร. ของ บช.น.
- โครงการพื้นที่ปลอดภัย ( Safety Zone ) ของ บช.น.
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรระดับ ผกก.- รอง ผกก.หน.สน. ร่วมกับ ก.พ.ร.

2552 โครงการปรับ ปรุงศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ของสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 เปิดเมื่อ 6 ก.ค.52

2552-2554 ร่วมกับคณะ กต.ตร.สน. ดำเนินโครงการพัฒนาจิตปรับความคิด ครั้งที่ 1 , 2 และ 3

2554 โครงการประชาอาสาพิทักษ์ชุมชนมัสยิดมหานาค

11. ผลงานด้านการเป็นวิทยากร

2542-2549 เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศกับงานสืบสวน ในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ รุ่น 73 – 80

2552 เป็นวิทยากรบรรยายวิชา การใช้เทคโนโลยีกับงานสายตรวจ ในหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

12. ผลงานด้านทำงานเพื่อสังคม
2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2549-2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่น ตามรอยพระยุคลบาท สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์