ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ข้าราชการตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1


เมื่อวันที่ 23-24 มิ่.ย.2553 สน.พลับพลาไชย 1 ได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี

ข้าราชการตำรวจ ณ สวนรมมณีนาถ ผลการทดสอบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พลับพลาไชย 1 ผ่านเกรณฑ์ พร้อมรับใช้ประชาชนทุกนาย